NGS


Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is sinds 1954 de representatieve brancheorganisatie voor de sportmassage en sportverzorging in Nederland. Niet alleen voor de sportmasseurs en de sportverzorgers, maar ook voor de overheid (ministeries van VWS enĀ OC&W), voor de nationale sportkoepel NOC*NSF en alle bij de branche betrokken organisaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau.